सम्पर्क ठेगाना

नेपाल सरकार

रक्षा मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

फोन : +९७७-१-४२११२८९

फ्याक्स : +९७७-१-४२११२९४

ईमेल :info@mod.gov.np