Press Release:-


बंगलादेशका महामहिम राजदूत Mashfee Binte Shams द्वारा शिष्टाचार विदाइ भेट।

2077-04-23

View More

रक्षा मन्त्रालयको आ.व. २०७६/७७ को तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा

2077-04-16

View More

भुक्तानी सम्बन्धमा

2077-04-11

View More

Courtesy call by H.E. the Ambassador of the US to Hon. DPM & Minister for Defence.

2077-04-11

View More

प्रेस विज्ञप्‍ति

2077-03-16

View More