कार्यविधि
नाम डाउनलोडहरू
सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ | 2021-03-18 14:59:14 View
शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५ | 2021-03-18 14:57:23 View
काठमाण्डौ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना संचालन कार्यविधि–२०७४ (तेस्रो संशोधन) | 2021-03-18 14:56:28 View
विष्फोटक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय र प्रयोगको इजाजत प्रदान गर्ने संबन्धी कार्यविधि, २०७३ | 2021-03-18 14:51:16 View
रासायनिक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय, प्रयोग सम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७३ | 2021-03-18 14:48:14 View
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ | 2021-03-18 14:45:16 View