नियम
नाम डाउनलोडहरू
सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ | 2021-03-18 13:42:42 View
सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) नियमहरू, २०२३ | 2021-03-18 13:41:31 View
सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५ | 2021-03-18 13:40:02 View
सैनिक (पाइनियर गण) भर्ना नियमहरू, २०२० | 2021-03-18 13:39:06 View
सैनिक प्रहरी सम्बन्धी नियमावली, २०५८ | 2021-03-18 13:37:51 View
सैनिक प्राड सेवा नियमावली, २०७४ | 2021-03-18 13:36:45 View
सैनिक विविध सेवा नियमावली, २०७४ | 2021-03-18 13:35:09 View
सैनिक हवाई सेवा नियमावली, २०७४ | 2021-03-18 13:33:37 View
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) नियमावली, २०६५ | 2021-03-18 13:32:22 View
वन नियमावली, २०५१ | 2021-03-18 13:29:46 View