कार्य क्षेत्र


१.   राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन

२.   राष्ट्रिय तथा रणनीतिक सुरक्षा सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, संचार प्रणाली एवं संजाल स्थापना, संचालन र व्यबस्थापन

३.   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र सुरक्षा क्षेत्र सुधार

४.   अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा समन्वय

५.   सीमाक्षेत्र सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा उपयोग

६.   नेपाली सेना गठन तथा परिचालन सम्बन्धी नीति, रणनीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, नियन्त्रण र नियमन

७.   सैनिक ब्यारेक तथा कार्यालय व्यवस्थापन

८.   सैनिक अधिकृत तथा जवानको अनुशासन, सेवाका सर्त, सैनिक तालिम तथा सुविधा

९.   सैनिक प्रतिष्ठापन र संचार तथा यातायात

१०.   हातहतियार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थ र असबाब उत्पादन र प्रयोग, सो सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियन्त्रण तथा सिलखाना

११.   सैनिक भण्डार

१२.   सैनिक हातहतियार तथा सामग्री खरिद र उत्पादन

१३.   नेपाली सैनिक विमान सेवा

१४.   सैनिक गुप्तचर विभाग

१५.   सैनिक निर्माणशाला

१६.   बारुदी सुरुंग निश्प्रभावीकरण सम्बन्धी नीति, कार्यान्वयन र समन्वय

१७.   राष्ट्रिय सेवा दलको सङ्गठन, तालिम र प्रशासन

१८.   विकास कार्य र विपद उद्धार कार्यमा सहयोग

१९.   सैनिक अस्पताल, सैनिक कल्याण र सैनिक कल्याणकारी योजना

२०.   राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र महत्वपुर्ण राष्ट्रिय सम्पदा तथा स्मारकको सुरक्षा

२१.   अन्तराष्ट्रिय शान्ति प्रबर्धनमा सहयोग

२२.   मन्त्रालय सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संघ-संस्थासंग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस


श्री ईश्वर पोखरेल

श्री ईश्वर पोखरेल
माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री

श्री बिष्णु प्रसाद लम्साल

श्री बिष्णु प्रसाद लम्साल
सचिब
ईमेल: secretary@mod.gov.np
फोन: ०१-४२११२८९

श्री ऋषि राजभण्डारी

श्री ऋषि राजभण्डारी
सह-सचिव (प्रवक्ता)
ईमेल: info@mod.gov.np
फोन: ०१-४२११२८९

श्री गीता गुरुङ

श्री गीता गुरुङ
उप सचिव (सूचना अधिकारी )
ईमेल: info@mod.gov.np
फोन: ०१-४२११२८९